MENU

Simona Zábržová

Úvodní strana » Blog » Zaměstnáváte oběti nebo leadery?

Zaměstnáváte oběti nebo leadery?

Nedávno jsem navštívila klienta na jednom z jeho rodinných penzionů. Během mé návštěvy přijal nového provozního. Čerstvě rozvedený padesátník působil zprvu jako snaživý, sympatický a nekonfliktní. Průběžně jsem ho celý víkend sledovala. Od pozdravu, stisku ruky, jak si objednává večeři, jak se chová pod tlakem, až po poněkud nevkusný humor, kdy se zeptal svého zaměstnavatele, zda je jeho nový vykořisťovatel. Po krátké době jsem měla jasnou představu, kam tohoto muže jako zaměstnance zařadit. Nezáleží na věku, vzhledu nebo dovednostech, tenhle pán se během pár hodin postavil do role oběti. Jenže může takový člověk zodpovědně provozovat penzion?

Rodíme se jako krásné děti s pěti smysly. Od prvních chvil vzájemně utváříme vztahy a život nás staví do různých situací. Dříve nebo později nastanou první sny a zklamání. A právě v této chvíli se začínáme dělit na leadery a ty, kteří se stylizují do obětí. Celé naše fungování je nastaveno v mozku jako program, jehož obsah a vzorce chování si vytváříme po celý život, ale nejvíce v dětství a dospívání. Jenže je možné přeprogramovat zažité způsoby a vzorce chování, které nás pracovně i soukromě oslabují?

Ano, ale musí chtít především dotyčná oběť. Ovšem říct to oběti není dobrý nápad, nepochopí to. Je tedy na vás – zaměstnavateli, zda onoho člověka dobře uchopíte a dáte mu ucelený systém fungování hned od začátku. Z oběti pravděpodobně nikdy leadera neuděláte, ale bude plnit zadané úkoly, bude dobrým operativním manažerem a může se vám alespoň trochu podařit změnit léta špatně naprogramované chování. Oběť nechce žít v nejistotách, když nemá jistotu, kolabuje a začíná jednat zkratovitě. Pokud vytvoříte jasný řád, pak muže být i oběť velmi výkonná.

Pokud se rozhodnete, že pro vás bude operativní manažer plnící vaše úkoly dostatečný pro řízení penzionu (a toto se netýká pouze hotelnictví), je potřeba začít tím nejdůležitějším – sdílet s tímto typem zaměstnance své vize.

Od začátku ho vtáhněte do svých vizí a chtějte po něm to, co byste vyžadoval po leaderovi. Nastiňte mu vizi, požadujte jeho názor a podílení se na realizaci k dosažení cílů těchto vizí. Oběti často používají slovo „musím“, nedovolte jim toto slovo používat, a pokud ho vysloví, směřujte je k tomu, aby bylo toto slovo nahrazeno slovy jako „navrhuji“ nebo „chci“. Když pokládáte otázku a očekáváte odpověď, neztrácejte trpělivost při vyslechnutí odpovědi, protože se vám nejednou stane, že vám oběti budou vykládat nesmyslné věci. Budou totiž pravděpodobně v každé situaci, která nastane mimo jejich plán, hledat chybu jinde. Nechte tyto lidi mluvit, aby si zvykli, že jejich názor je pro vás důležitý, ať je jakýkoliv. Cílem i jakkoliv nesmyslných názorů je pro oběť fakt, že ji zvednete sebevědomí, že její názor vyslechnete a pomalu ji tak naučíte převzít zodpovědnost nad tím, co vymyslela.

Vraťme se na začátek. Může člověk v roli oběti zodpovědně provozovat penzion? Může, ale budete si muset zvyknout na to, že přeprogramování člověka, který se pravděpodobně od dětství stylizuje do role oběti, nepůjde snadno. Oběť bude plnit vaše úkoly, bude perfektní ve všem, co jí naplánujete. Co ale nejspíš nemůžete očekávat? Odhodlanost řešit podstatu věci, protože oběť si najde vždy viníka. Dívat se na věci z více úhlů pohledu, protože oběť těžko přijímá názory druhých. Bude se bát jít za rámec svých možností, protože pocit nejistoty jí to nedovolí. A co považuji za nejdůležitější – nebude vnímat náročnou situaci jako prostor pro zlepšení se. Naprosto kontraproduktivní bude vyvíjet na oběť tlak, bez svých jistot upadne do deprese.

Na závěr se dá říct, že každá jakkoliv velká firma má své leadery i oběti. Je jen na vás, jak se s nimi naučíte pracovat a zda je zrovna tento člověk vhodným článkem do vašeho puzzle, ze kterého si na konci chcete slepit a pověsit úplný obraz.

AUTORKA ČLÁNKU

Věnuji se byznysu v České republice přes čtrnáct let. Na svém webu publikuji unikátní články, kde propojuji své zkušenosti z obchodu, marketingu, retailu, ecommerce, psychologie, filozofie a leadershipu.

více informací o mně